y n ôl y dewis i fynd ymlaen o realiti

Roedd rhai dewis defnyddiwr o RAC Mae Jack yn poeni am, na wyddant sut i ddewis da, mae Jack yn mewn gwirionedd yn dewis pob un o'r ymarferol, gall fod yn addas ar gyfer defnyddwyr, y manylion canlynol i gyflwyno. RAC jacks

Galwasom mynd o realiti unol ag anghenion y defnyddiwr i ddewis y defnyddwyr yn ôl eu hamgylchedd, anghenion, gofynion codi uchder i ddewis y jacs priodol, sy'n gallu bodloni y defnyddiwr gall hefyd leihau nifer yr achosion o beryglus, chwaraeodd Jack effaith sylweddol.

Hefyd, mae'r realiti yn gofyn hefyd gall defnyddiwr hawl i ddefnyddio y Jack, lifft ystod o godi'r pwysau unol â Jack, er mwyn rhoi Jack difrod, nid hefyd roi lifft trwm yn ddidrafferth, yn bodloni gofynion y defnyddiwr.

Yn ogystal, mae y jacs dewis nid diofal, mae defnyddwyr angen o realiti, yn gallu gwneud gwaith gwell Jack, ac yn achosi unrhyw niwed i fywyd Jack.