Ni ellir cynnal a chadw jacks ar unwaith

Y cam cyntaf: cynnal a chadw cywir. Yn gyntaf y mae pennu eich dewis o ddull yn gywir, ac yna dewiswch hawl gwarant bydd ewch, mor hwyr neu'n hwyrach, yn mynd i weld effeithiau gwaith cynnal a chadw, os yn gyntaf dewiswch y ffordd anghywir, yna pa mor hir fydd yn cael effaith.

Cam dau: dewis iraid da. Mae'r effeithiau yn cael mwy o effaith ar gynnal a chadw IRO, os ansawdd eich IRO yn rhy isel, yna cafodd ei effaith well cynnal a chadw yn amhosibl.

Trydydd cam: yr angen i gadw at am amser hir. Nid yw'r gwaith cynnal a chadw yn un neu ddau ddiwrnod peth, allwn ni ddim gadael iriad ar unwaith ar gyfer diwrnod neu ddau, mae hyn yn amhosibl, mae defnyddwyr angen i gadw am gyfnod hir, gall ychydig yn well, gwneud yn well yn dangos effaith.